Rules and regulation in english you will find HERE.

Automobilių kultūros festivalio CHILL’N’GRILL taisyklės

Festivalio pradžia: 2017 m. birželio mėn. 23 d., 15:00 val.
Festivalio pabaiga: 2017 m. birželio mėn., 25 d., 12:00 val.
Festivalio vieta: privati valda „Daugų poilsio bazė“, Daugai, Alytaus raj.

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Festivalis CHILL‘N‘GRILL (toliau vadinamas Festivaliu).
 2. Festivalio pradžia: 2017 m. birželio 23 d. 15.00 val.
 3. Festivalio pabaiga: 2017 m. birželio 25 d. 12.00 val.
 4. Festivalio vieta: privati UAB „Daugų sala“ valda „Daugų poilsio bazė“, Daugai, Alytaus raj.
 5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Festivalio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią Festivalio eigą.
 6. Festivalio teritorija: aptverta Festivalio vieta, į kurią galima patekti tik įsigijus organizatoriaus ar jo vardu platinamą bilietą. Festivalio teritoriją sudaro: AKTYVIOJI ZONA, POILSIO ZONA, SHOW-OFF ZONA, AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONA. Teisę patekti į bet kurią Festivalio zoną suteikia speciali apyrankė, kurią Festivalio organizatorius iškeičia į įsigytą bilietą, arba Festivalio organizatoriaus akreditaciją. Dalyviai privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės, suteikiančios teisę patekti į konkrečią zoną, bus pašalinami iš Festivalio.
 7. AKTYVIOJI ZONA: Festivalio teritorijos dalis, kurioje vyksta koncertai, kitos pramogos, prekyba.
 8. POILSIO ZONA: specialiu žymėjimu pažymėta Festivalio teritorijos dalis, kurioje įrengtas palapinių miestelis.
 9. SHOW-OFF ZONA: Festivalio teritorijos dalis, kurioje Festivalio parodos dalyviai turės teisę pasistatyti transporto priemones pagal organizatoriaus nurodymus bei žymėjimus.
 10. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONA: Festivalio teritorijos dalis, kurioje Festivalio dalyviai turės teisę pasistatyti transporto priemones pagal organizatoriaus nurodymus bei žymėjimus.
 11. Visoje festivalio teritorijoje nepriklausomai nuo paros laiko draudžiama leisti garsią muziką iš nuosavo įrenginio ar kitaip triukšmauti be organizatoriaus leidimo.
 12. Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

II BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.
 2. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
 3. Kiekvienas Festivalio dalyvis sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į aktyvią ir (arba) poilsio zoną, siekiant patikrinti, ar dalyvis neįsineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Festivalio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į Festivalį.
 4. Festivalio poilsio zonoje leidžiama naudoti tik grilius ir šašlykines su apsauga nuo pelenų ar žarijų patekimo ant žolės. Visoje Festivalio teritorijoje draudžiama kurti laužus, daryti laužavietes, palikti panaudotas anglis tam nepritaikytose vietose. Paplūdimio kempingo zonoje esanti laužavietė bus pažymėta specialiais ženklais, kur galėsite viso festivalio metu palikti panaudotas anglis.
 5. Draudžiama naikinti ir žaloti gamtos objektus, savavališkai kirsti, naikinti medžius, krūmus, gėlynus, skruzdėlynus ar paukščių lizdus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.
 6. Festivalio dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai gali būti išvaryti iš Festivalio teritorijos be teisės vėliau patekti į Festivalį.
 7. Festivalio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.
 8. Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį.
 9. Visoje Festivalio teritorijoje dalyviai turi teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais (eurais) ir mokėjimo kortelėmis.
 10. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:
 • asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
 • asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
 • asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;
 • asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę Festivalio kitiems dalyviams;
 • asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.
 1. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:
  • ginklų;
  • stipriųjų alkoholinių gėrimų, lengvųjų (alus/sidras) leidžiama įsinešti iki 2 (dviejų) litrų vienam asmeniui atvykstant pirmą kartą į teritoriją;
  • narkotinių medžiagų ir su jomis susijusių prietaisų;
  • pirotechnikos ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;
  • nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių;
  • bet kokios stiklinės taros;
  • kitų Festivalio organizatoriaus nurodytų draudžiamų daiktų.
 2. Festivalio dalyviai privalo būti atsargūs vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį ar šalia jo, esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu, maudytis tik budint gelbėtojams ir tik pažymėtose zonose, kitur maudytis bet kuriuo paros metu draudžiamas.

III AKTYVIOSIOS ZONOS TAISYKLĖS

 1. Festivalio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.
 2. Aktyvioje Festivalio zonoje Festivalio dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti gamtos.
 3. Į Festivalio aktyviąją zoną draudžiama įsinešti alkoholinių gėrimų stiklinėje taroje.

IV POILSIO ZONOS TAISYKLĖS

 1. Poilsio zonoje Festivalio dalyviai privalo elgtis rūpestingai bei nedrumsti kitų dalyvių poilsio.
 2. Poilsio zonoje dalyviams galima statyti palapines tik specialiai palapinėms statyti pažymėtuose žaliuose plotuose ar kitose tam pritaikytose vietose, kurias nurodys Festivalio organizatoriaus įgalioti asmenys.
 3. Poilsio zonoje bus įrengti tualetai ir praustuvai.
 4. Poilsio zonoje nuo 24 val. iki 10 val. dalyviai privalo laikytis tylos.
 5. Poilsio zonoje leidžiama naudoti tik grilius ir šašlykines su apsauga nuo pelenų ar žarijų patekimo ant žolės. Visoje Festivalio teritorijoje draudžiama kurti laužus, daryti laužavietes, palikti panaudotas anglis tam nepritaikytose vietose. Paplūdimio kempingo zonoje esanti laužavietė bus pažymėta specialiais ženklais, kur galėsite viso festivalio metu palikti panaudotas anglis.

V AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS

 1. Parodoje nedalyvaujančių transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.
 2. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama triukšmauti bei niokoti kitų asmenų turtą.
 3. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama kurti stovyklavietes/miegoti.

VI BILIETAI

 1. Bilietus bus galima įsigyti iš anksto internetinėje svetainėje  www.bilietai.lt ir visose BILIETAI.LT kasose arba Festivalio teritorijoje.
 2. Festivalio teritorija bus atvira ir bilietus vietoje galima įsigyti tokiu laiku: birželio 23 d. (penktadienį) 12.00 – 00.00 ir birželio 24 d. (šeštadienį) 10.00 – 20.00.
 3. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus festivalio bilietų platintojo reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti ar suklastoti bilietai nebus keičiami į Festivalio apyrankes. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama, – ji laikoma negaliojančia.
 4. Vaikai iki 12 metų, lydimi tėvų arba globėjų, ir senjorai virš 60 metų į Festivalį įleidžiami nemokamai. Jei Festivalio dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas vyresnio nei 21 metų asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją.

VII SAUGUMAS

 1. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą.
 2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, informacijos centru, medicinos punktais, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.
 3. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.
 4. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga ir turintys tarnybinį pažymėjimą, turi teisę:
 •  tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;
 •  tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;
 •  tikrinti Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į Festivalio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę, turintį draudžiamų daiktų dalyvį, pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;
 •  duoti nurodymus Festivalio dalyviams;
 •  panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių daiktų saugumą.
 1. Festivalis vyks privačioje teritorijoje, šalia ežero, todėl labai svarbus Jūsų supratingumas, atsargumas ir protingas elgesys viso Festivalio metu. Perspėjame būti atsargiais, nepervertinti savo galimybių vandenyje, kuris suteikia teigiamų emocijų ir prisiminimų jei elgiamasi protingai. Primename, kad maudytumėtės tik specialiai pažymėtoje paplūdimio zonose ir tik budint gelbėtojams, bei klausytumėte gelbėtojų nurodymų, neblaivūs neliptumėte į vandenį. Maudytis kitose vietose nei nurodyta ir kitu laiku nei budi gelbėtojas draudžiama. Festivalio teritorijoje bus užtektinai biotualetų, todėl neterškime gamtos bei kultūringai naudokimės WC, esančiais renginio teritorijoje.
 2. Festivalio organizatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už festivalio dalyvių nuostolius, sužeidimus, gyvybes ir t.t. Todėl prašome laikytis šių taisyklių, specialių ženklų renginio vietoje, bei klausyti organizatorių, savanorių, apsaugos darbuotojų ir kitų su renginio organizavimu susijusių asmenų nurodymų.
 3. Festivalio teritorijoje ir jos prieigose griežtai draudžiamas ir netoleruojamas su organizatoriais nesuderintas automobilių ir kitų transporto priemonių eismas, vairavimas esant neblaiviam, kelio ar ne kelio dangos gadinimas ir kita. Esant nusižengimams gali būti kviečiama policija. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl neleistinų festivalio dalyvių veiksmų ir kiekvienas dalyvis atsako už save ir savo veiksmus viso festivalio metu.

VIII ATSAKOMYBĖ

 1. Festivalio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.
 2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, privalo nedelsiant pasišalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IX BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.
 2. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei su jomis privaloma susipažinti Festivalio teritorijoje esančiame Informacijos centre, bei prie įvažiavimo esančiame patikros punkte.
 3. Su šiomis taisyklėms automatiškai ir besąlygiškai sutinka kiekvienas bilietą į Festivalį įsigijęs asmuo, bei kiekvienas Festivalio dalyvis, dėvintis Festivalio apyrankę.
 4. Festivalio organizatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už festivalio dalyvių ir svečių materialinius ir nematerialinius nuostolius, turto apgadinimus, sužalojimus, gyvybes ir t.t..
 5. Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.

Ačiū, kad skyrėte laiko susipažinimui su taisyklėmis, GERO POILSIO!